Aktualitások, hírek

 

 

Tisztelt  Pénztártagok!

 

A 2015.04.16.-i Közgyűlésen az Egészségpénztár Igazgató Tanács, és az Ellenőrző Bizottság elnökét , ill. az IT és EB tagjait, a küldöttek újra megválasztották 5 évre, változatlan összetételben.
Mészáros Attila IT –tag, ill. Péter Adrienn Ellenőrző Bizottsági tag mandátuma nem járt le, így őket nem kellett újra megválasztani.

 

Budapest, 2015. augusztus 3.

Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt  Pénztártagok!

 

Az elmúlt napokban felszínre került Bróker botrányok okozta izgalmak miatt, szeretnénk mindenki megnyugtatására közzé tenni a pénztáraink (Nyugdíj és Egészség) vagyonkezelőinek ezzel kapcsolatban tett nyilatkozatait.


Tájékoztatás a befektetési alapkezelőtől

Danubius brókerlevél

Danubius EP brókerlevél

 

Tisztelettel;


Biróné Rózsás Margit
Nyugdíj és Egészségpénztár Igazgatósági Tag

 

 

Tisztelt  Pénztártagok!

 

Többen kérték, hogy ismételjük meg a 2014.01.01.-én életbe lépő adóváltozást (melyet a Dióhéj 2014/05.száma közzétett).

 

2014. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödik a magánszemély részére az önkéntes kölcsönös pénztárba történő egyéni befizetés után érvényesíthető visszatérítés. Az összes kedvezmény 150.000 forint lehet az adóévben függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve egy vagy két pénztárba teljesít-e befizetést (az egyéni befizetés 20%-át az adóhatóság átutalja a magánszemély pénztári egyéni számlájára). Az továbbra is változatlan szabály maradt, aki a nyugdíjpénztárba fizet egyéni hozzájárulást, és év végén az egészségpénztárban kívánja a kedvezményt igénybe venni, mind két pénztárba kell teljesítenie egyéni befizetést. Az öngondoskodás ezen formája teljesíthető havi rendszeres, illetve december havi (hóközi) egyösszegű befizetéssel.

 

Budapest, 2014. szeptember 3.

Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt  Pénztártagok!

 

Az alábbi szolgáltatások egészségpénztárból való támogathatósága szűnik meg 2012. január 1.-től:

 

fürdőszolgáltatás támogatása (a gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai, gyógyellátásai igénybevételének támogatása, vagy közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevételének támogatása);

 

gyógyüdülés támogatása (a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülőben, vagy gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is tartalmazó gyógyüdülés igénybevétele);

 

egészségügyi üdülés támogatása (a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában vagy üdülőházban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.33. pontjában meghatározott üdülőben igénybe vett olyan üdülés igénybevétele támogatható, melynek során a szálloda, az üdülőház, illetve az üdülő saját gyógyászati részlegén, illetve más gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával – a pénztárral egészségügyi szolgáltatóként kötött szerződésben foglaltak szerint – egészségügyi szolgáltatás);

 

a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása ( különösen pálya-, uszoda-, teremhasználatra, illetve foglalkozáson való részvételre jogosító bérletjegy megvásárlása);

 

rekreációs üdülés (a kereskedelmi és a fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti wellness hotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött egészségügyi szolgáltatást tartalmazó üdülés);

 

életmódváltozást elősegítő szolgáltatás (az alábbi, egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott – az 51/B. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó – szolgáltatások:

 

 

A fenti szolgáltatások számlái a következőképp számolhatók el:  2012. január 1-je előtt igénybe vett szolgáltatások számlái az önkéntes egészségpénztárban 2012. június 30-ig a 2011. december 31-én hatályos rendelkezések szerint elszámolhatók.

 

Budapest, 2011. december 23.

Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt Pénztártagjaink, Kedves Kollégák!

 

Tájékoztatjuk kedves tagjainkat, hogy a Danubius Egészség- és Nyugdíjpénztár megközelíthető tömegközlekedéssel:

 

 

Továbbá felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a pénztárak látogatása csak a Hotel Budapest gazdasági bejáratánál kapott Visitor kártya kitűzésével lehetséges. Kérjük ez ügyben szíves megértésüket.

 

Budapest, 2011. augusztus 30.

Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt Pénztártagjaink, Kedves Kollégák!

 

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DANUBIUS Nyugdíjpénztára és a DANUBIUS Egészségpénztára központi ügyfélszolgálatának helye 2011. augusztus 29. hétfőtől megváltozik!

 

Szeretnénk felhívni kedves figyelmüket továbbá arra, hogy az átutalások során szíveskedjenek fokozottan figyelni a helyes számlaszámok használatára, melyek alább láthatóak.

 

A Pénztárak  elérhetőségei:

 

Székhely: H-1051 Budapest, Szent István tér 11.
Ügyfélszolgálat: H-1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.  Első Csillagszint

 

E-mail: egeszsegpenztar@danubiushotels.com
Számlaszám: 10918001-00000003-03720034

 

E-mail: nyugdijpenztar@danubiushotels.com
Számlaszám: 10900011-00000003-00020184

 

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása:

 

 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaink elérhetősége nem változott.

 

 

Kedves Tagjaink!

 

Előre is szeretnénk megköszönni Önöknek, a türelmet, a megértést.
A költözés nem egyszerű feladat,  de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ne okozzunk kellemetlenséget Önöknek.

 

 

Budapest, 2011. augusztus 17.

 

Köszönettel;
a Pénztár dolgozói

 

 

Az Egészség- és Nyugdíjpénztár Elérhetőségei

 

 

 

 

A Danubius Egészség- és  Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálata hétfő, kedd és csütörtök napokon 8-16:30-ig, szerdán 8-20 óráig, pénteken 8-15-ig áll minden tag rendelkezésére.

 

Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaink a következő telefonszámokon érhetők el:

 

Diószegi Edit

889-41-88

Komlosiné Horváth Judit

889-41-64

 

06-30-492-1690

 

Budapest, 2011.04.22.
Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt Pénztártagok!

 

A 2011.01.24.-i közgyűlés az alábbiak szerint módosította a tagdíj alapok közötti megosztását;

 

Munkáltatói tagdíj, ill. egyéni alaptagdíj esetén:


Az egyéni többlettagdíj mértéke nem változott:

 

Hatályba lépés dátuma: 2011.02.01.

 

Budapest, 2011.02.03.
Danubius Egészségpénztár

 

 

2106  90 /92 és /98 VTSZ  szám alá sorolt termékeket  elszámoljuk!

(Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer )

 

 

Budapest, 2010.11.15.
Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt Pénztártagok!


A közgyűlés 2010.05.17-én az alábbiak szerint módosította az egyéni többlettagdíj alapok közötti megosztását.

 

Fedezeti alapra jutó rész : 95%
Működési alapra jutó rész : 5 %
Likviditási alapra jutó rész:: 0 %

 

Hatályba lépés időpontja: 2010. június 1.

 

Budapest, 2010.06.21.

Danubius Egészségpénztár

 

 

Tisztelt Pénztártagok!

 

A DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Nyugdíjpénztárának és Egészségpénztárának vezetősége nevében mindnyájuknak sikerekben gazdag, boldog Új Esztendőt kívánunk!


Megragadjuk az alkalmat, hogy a következőkben röviden tájékoztassuk Önöket a Pénztárainkat érintő változásokról.


Mint arról bizonyára Önök is értesültek, az Országgyűlés a Pénzügyminisztérium előkészítése és a Kormány előterjesztése alapján jelentősen módosította a munkáltatói juttatások vonatkozásában a közterhekkel, adókkal, járulékokkal kapcsolatos jogszabályokat. A legfontosabb módosítás a Személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseiben valósult meg. E módosítások érintik mind az önkéntes egészségpénztárak, mind az önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói befizetéseit.


A 2010. január 1-én hatályba lépő Szja. törvény alapján megszűnt az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások adómentessége, a munkáltatói hozzájárulások részben kedvezményes adózású, részben a természetbeni juttatásokra vonatkozó közterhekkel sújtott munkáltatói szociális ellátássá alakultak át.


2010. januárjától 25%-os személyi jövedelemadó terheli önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást, ha az havonta nem haladja meg a minimálbér 50%-át, azaz 36.750,-Ft-ot, míg 98%-os többlet adó és járulék hárul az ezen összeget meghaladó munkáltatói tagdíj hozzájárulásrészre.


A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára vonatkozásában a Szja. törvény módosítása azt eredményezi, hogy az egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást havi 22.050,-Ft-ig 25%-os személyi jövedelemadó terheli, az efölötti részre 98% a közteher.


A munkavállalói és munkáltatói egyeztetések, valamint a pénztári tervezés és egyeztetés meghozta azt az eredményt, hogy a DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. nem szünteti meg a munkáltatói támogatásokat a DANUBIUS Pénztárakban, de a közterhek átvállalására nincs pénzügyi lehetőség.


A változások okán át kellett alakítani a pénztárak tagdíj - és tartalékolási rendszerét is. A változtatásokat a pénztáraink pénzügyi tervező küldöttközgyűlései elfogadták.

 

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztárában az egységes tagdíj havi 3200,-Ft.
Az alapok megosztása: fedezeti alap 85%, működési alap 14,5%, likviditási alap 0,5%.


A DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztárában az egységes tagdíj változatlanul havi 2.000,-Ft.
Az alapok megosztása: fedezeti alap 94%, működési alap 6%, likviditási alap 0%.

 

Az alapok megosztása mindkét pénztár teljes befizetésére értendő!


Megerősítjük, hogy a saját pénztári befizetések adókedvezménye változatlan!


Ha mindkét pénztárban van befizetés, akkor az adó-visszatérítésre változatlanul csak az egyik pénztárunk jelölhető meg a rendelkező nyilatkozatban. Ha csak az egyik pénztárba irányuló saját befizetés volt, akkor a rendelkezésre is csak ezt a pénztárt lehet megjelölni.


A munkáltatói hozzájárulást terhelő közterheken kívül a pénztáraink életét érintő más jelentős változás nincsen.


A pénztárakban a munkáltatói hozzájárulásról, amely tartalmazza a tagdíjátvállalást, a szerződés aláírását követően hirdetményt teszünk közzé, amely a pénztári küldötteknél és a Házakban lesz betekinthető.


Bízunk abban, hogy a munkáltatói hozzájárulások és a DANUBIUS Önkéntes Pénztárak működése - több mint 15 év után is - a kollégák segítségét szolgálja.


Kérdéseikkel keressék ügyfélszolgálatunkat!


További sikeres munkát kívánunk!


Budapest, 2010. január  4.


DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára
DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

 

 

Tisztelt Pénztártagok!

2009. évben az egészségpénztári 268/1997 korm.rend újra módosult a "szerződés és számla tartalma" tekintetében.
Csokorba szedtük a változásokat.

 

Nem kell SZOLGÁLTATÓI szerződés, de orvosi javaslat igen:
Számlán szerepel :  pénztár neve  +  tag, vagy közeli hozzátartozó neve, címe (v. azonosító)

 1. gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelés
 2. fürdőszolgáltatás (masszázs)
 3. gyógyüdülés
 4. egészségügyi üdülés
 5. rekreációs üdülés
 6. OEP-pel szerződésben álló szolgáltatóval az e szerződés tárgyát képező szolgáltatás tekintetében

Nem kell SZOLGÁLTATÓI szerződés, és nem kell orvosi javaslat:
Számlán szerepelnie kell :  tag, vagy közeli hozzátartozó neve, címe (v. azonosító)

 1. 50/B § (1) g-h (önsegélyező)
 2. 51/B § (1) f, g, i
  • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
 3. 51/C § c és e
  • sporteszköz (adóköteles)
  • gyógyteák, fog- és szájápolók (adóköteles)
 4. gyógyszerészi gondozás

ORVOSI  javaslat szükséges:

 1. hallásjavító eszközök
 2. látás javítását elősegítő fénytani eszközök (vagy működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata)
 3. otthoni gondozás

 

HATÓSÁGI igazolás szükséges:

 1. látássérült személyek életvitelét segítő szolgáltatás (Braille, kutya, hangoskönyv stb.)
 2. életvitelt elősegítő szolgáltatás (mozgáskorlátozott vagy fogyatékos)

 

 

Budapest, 2009. március 2.