Tisztelt Pénztártagunk!


Az Egészség és Önsegélyező Pénztár honlapján elérhető „Számlaegyenleg” lekérdező felület működése megváltozott, jelenleg sajnos a lekérdezés az Internet Explorer böngészőben nem fut.

Ön csak abban az esetben tudja a lekérdező felületet megnyitni, ha a Google Chrome, illetve a Mozilla Firefox böngészőt futtatja a számítógépén.

Amennyiben Ön a pénztár honlapján megtalálható”Számlaegyenleg” lekérdező felületét meg tudta nyitni, abban az esetben az Ön által eddig alkalmazott jelszót (az Ön adóazonosítója) az első belépéskor meg kell változtatnia egy Ön által megadott új jelszóra. Ezt a jelszót kérjük jegyezze meg, mert ezt követően az egyenleglekérdező felületre csak ennek az új jelszónak a használatával tud belépni.

Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár munkatársaihoz.

Budapest, 2019.február 28.
DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Tisztelt Pénztártagunk!


A DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár szeretne segíteni kedves pénztártagjainak a 2018-as személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez, ezért a bevallási nyomtatvány és az ahhoz készült kitöltési útmutató letölthető honlapunkról PDF formátumban;

2018. SZJA bevallási nyomtatvány és Útmutató a 2018. SZJA bevallási nyomtatványhoz

Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár munkatársaihoz.

Budapest, 2019. január 7.
DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Tisztelt Pénztártagunk!

            

Meghívó a Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár rendes küldöttközgyűlésére

Ezúton értesítjük Önt arról, hogy a DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár (melynek székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11.) az Igazgatótanács határozata értelmében a Pénztár rendes küldöttközgyűlését az alábbiak szerint összehívta.

A küldöttközgyűlés időpontja: 2018. december hó 05. napja, 10 óra kezdettel.
Helyszíne: Hotel Hungária, 1074. Budapest, Rákóczi út 90., Vincellér terem.

Napirend:

1. Határozathozatal a küldöttközgyűlési tisztségviselők megválasztásáról.
2. Határozathozatal a napirendről.
3. Tájékoztatás az Igazgatótanács éves munkájáról.
4. Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálatot lezáró 2609-77/2018 számú határozatáról.
5. Az Ellenőrző Bizottság elnöki beszámolója az éves munkáról.
6. Tájékoztatás a 2019. évre vonatkozó, javasolt Befektetési politikáról.
7. Az Igazgatótanács előterjesztése a 2019-2021 időszakra vonatkozó pénzügyi tervről.
8. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019-2021 időszakra vonatkozó pénzügyi tervről.
9. A könyvvizsgáló jelentése a 2019-2021 időszakra vonatkozó pénzügyi terv felülvizsgálatáról.
10. Határozathozatal a 2019-2021 időszakra vonatkozó pénzügyi terv elfogadásáról.
11. Határozathozatal az Alapszabály módosításáról.
12. A vagyonkezelők beszámolója tevékenységükről, a portfólióval a 2018. évben elért teljesítményükről.
13. Szükség szerint egyebek.

A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttközgyűlés 2018. december 05. napján, 10 óra 30 perc kezdettel kerül megtartásra, a meghiúsult küldöttközgyűléssel egyező helyen. Az ismételt küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében határozatképes, függetlenül a képviselt tagok számától.

Az előterjesztések 2018. november 30. napjától az Igazgatótanács elnökénél, a Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén (1051. Budapest, Szent István tér 11.) munkaidőben megtekinthetők és észrevételezhetők.

Az újonnan megválasztott küldötteinket köszöntjük! Valamennyi küldöttünknek sikeres munkát kívánunk. A szíves megjelenésre feltétlenül számít a Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár!

A Danubius Egészség-és Önsegélyező Pénztár közgyűlésének jelenléti íve, 2018.12.05.

Budapest, 2018. november 19.
Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Dienes Péter
az Igazgatótanács elnöke

 

Tisztelt Pénztártagunk!


Kérésüknek megfelelően a Pénztár által alkalmazott „Számlakísérő" nyomtatvány tartalmán könnyítettük.
A „Számlakísérő" nyomtatványról levettük a „Szolgáltató" és a „Szolgáltatás megnevezése" mezőket, de a megmaradt két mező kitöltésétől nem tudunk eltekinteni.
Fontos, hogy minden mező kitöltésre kerüljön és aláírás nélkül ne kerüljön hozzánk az összesítés.

Budapest, 2018. június 17.
DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár

 

Tisztelt Pénztártagunk!


Önsegélyező szolgáltatások egészségszámláról – kivonat


1) A Pénztár az önsegélyező szolgáltatásokat csak és kizárólag a pénztártag egyéni számlájának terhére finanszírozza.

2) Önsegélyező szolgáltatás:

a) Önsegélyező szolgáltatás finanszírozására kizárólag a legalább 180 naptári napnál hosszabb idő óta az egyéni egészségszámlára felhalmozódott befizetés használható fel.
b) A Pénztár közösségi szolgáltatást nem nyújt;

3) Önsegélyező szolgáltatások részletes szabályai és törvényi előírásai a szolgáltatási szabályzatban olvashatóak, mely a dokumentumok menüpont alatt található.


Önsegélyező típusú szolgáltatások: (ugrás a dokumentumokhoz)


1. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások

1/1. Gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás

a) A magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91. napjától megszületéséig terjedő időszakkal kapcsolatosan nyújtható szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására (A),
b) továbbá a magzat 91. napos korától a megszületéséig a gyermek megszületése esetén, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás (B), azaz szülési segély folyósítható a tag és a szolgáltatásra jogosultja jogán,
c) Orvosi költségek megtérítése számla ellenében, összegkorlát nélkül történik (A).
d) A születéshez kapcsolódó egyszeri szolgáltatás összege legfeljebb 500.000 Ft újszülöttenként, örökbefogadottanként.
e) A szolgáltatás a pénztártag, vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.

1/2. A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése

a) Csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj megállapításának alapjául szolgáló nettó összeg és a folyósított összeg különbözete;
b) A csecsemőgondozási díj folyósítása az igazolás szerint a jogosultság kezdetétől számítottan 168 nap;
c) gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj lejártát követően a gyermek két éves koráig jár;
d) A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres, illetve eseti szolgáltatás;
e) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető;

1/3. A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése

a) Gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben;
b) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető;
c) Gyermekenként egy arra jogosult személy igényelheti a Pénztár szolgáltatását.

2. Nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás

A Pénztár szolgáltatása: a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt:

a) tankönyv, taneszköz, ruházat árának,
b) valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert Felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése.
c) A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető albérleti, kollégiumi díj esetében, egyébként eseti jelleggel, gyermekenként maximum az éves összeghatárig. A beiskolázási támogatás éves összeghatára egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2017. évben 127.500,-Ft/év/gyermek).
d) A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik.
e) A felsőoktatási képzés lehet nappali, esti, levelezői vagy távoktatás is.
f) A tag vagy kedvezményezettje nevére és címére szóló számlák számolhatók el, a pénztártag nevére, címére kiállított eredeti számlán a gyermek nevét is – a szolgáltató
g) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is igénybe vehető.

3. Álláskeresési támogatás

a) A Pénztár szolgáltatása ezen szolgáltatási körön belül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.
b) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is, azon személyek esetében, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.
c) A jogosultság fennállása alatt bármikor igényelhető, illetve kérhető egyszeri kifizetés.
d) A Pénztár a szolgáltatást egyedi igény alapján utalja ki a jogosultság idejének fennállása alatt.

4. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

a) A DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár szolgáltatásként a támogatást az Öpt. rendelkezései alapján a folyósító hitelintézet (A), vagy a pénztártag részére (B) fizetheti meg.
b) A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2017-ben 19.125,-Ft.) lehet.
c) Kizárólag pénztártag részére nyújtható szolgáltatás.
d) A szolgáltatás a tagsági jogviszony alatt az év bármely időpontjában kiállított dokumentum alapján nyújtható.
e) A Pénztár jogosult elbírálni, hogy a benyújtott hitelszerződés lakáscélú hitelszerződésnek minősül.
f) Visszamenőlegesen a benyújtás hónapját megelőző 3 hónapra vonatkozóan fizethető a támogatás.
g) A hitelszerződés megszűnését a pénztártag a megszűnés időpontját követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni a Pénztárnak.

5. Idősgondozás támogatása

a) A pénztártag és a szolgáltatásra jogosultja jogán is nyújtható.
b) Pénztártag vagy bejelentett közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása.
c) A támogatás az intézményi elhelyezés tartamára az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi (2017-ben 28.500,-Ft/hó) összegének mértékéig folyósítható.
d) Ugyanazon személyre vonatkozóan egyéni számlánként egy arra jogosult személy veheti igénybe a Pénztár szolgáltatását.

6. Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

a) A Pénztár szolgáltatása: a földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítése.
b) A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2017-ben 19.125,- Ft.) lehet.
c) Kizárólag pénztártag részére nyújtható szolgáltatás.

Budapest, 2017. augusztus 14.
DANUBIUS Egészség- és Önsegélyező Pénztár